Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Jelenia Góra dn., 28.12.2022r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu 2022/BZP 00491105

 

Jelenia Góra dn., 28.12.2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
w postępowaniu 2022/BZP 00491105


Zawiadamiam, że w wyniku postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień pn. :
„Usługa ochrony fizycznej budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze przy al.
Wojska Polskiego 38”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 PZP jako najkorzystniejszą ofertę
wybrano ofertę złożoną przez :

Konsorcjum : PIAST GROUP sp. z o.o. i PIAST PATROL sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 67,59-220 Legnica
Oferta uzyskała ocenę wynoszącą 100 pkt., na którą składało się:
Kryterium Cena 60 pkt.
Czas dojazdu grupy interwencyjnej 30 pkt.
Termin płatności za usługę 10 pkt.
Oferta spełniła wszystkie warunki określone w SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie zostały złożone inne oferty na wykonanie
usługi.

 

link do oryginału dokumentu

nbip.pl/teatrnorwida/i/?i=71911

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 317
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2022-12-29 11:22:08
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-12-29 11:27:42 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu
2022-12-29 11:27:26 Ryszard Pałac
2022-12-29 11:26:59 Ryszard Pałac