Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Zarządzenie nr 18

Zarządzenie nr 18

Dyrektora Naczelnego

Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

z dnia 20 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze


 

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze oraz art. 77² § 6 kodeksu pracy ustalają się co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie wynagradzania osób zarządzających w imieniu pracodawcy Teatrem im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Naczelnego nr 26 z dnia 20.12.2016r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się następujące brzmienie §4 pkt. II w części „Nagrody i wyróżnienia” dodaje się lit. f w brzmieniu:

f) z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

  1. Ustala się następujące brzmienie §4 pkt. II w części „Nagroda Jubileuszowa” dodaje się lit. f w brzmieniu:

f) 300 % wynagrodzenia po 45 latach pracy.

  1. Pozostałe postanowienia Regulaminu wynagradzania Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej – pozostają bez zmian.

  2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia go na stronie internetowej BIP Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2022r.

  3. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. nbip.pl/teatrnorwida/i/?i=69321

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 330
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2022-04-20 14:54:36
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-07-05 11:48:05 Ryszard Pałac