Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiajacy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  20190226_Wyposażenie_Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 253
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2019-02-26 15:08:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-02-26 15:51:09 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu