Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego np.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.I.2019

1. Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ.

  WYJAŚNIENIA 1 do SIWZ wyposażenia 30.01.2019.pdf

2. Załącznik Nr 2 do OPZ Specyfikacja szczegółowa

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE_ZMIANA.pdf

3. Zmiana treści Nr1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zmiana treści SIWZ OPZ nr 1 wyposażenia 30.01.2019.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 251
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2019-01-30 14:46:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu