Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Usługi poligraficzne w roku 2019/2020 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000Euro, na zadanie pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2019/2020 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny sprawy: 3/DT/2019

Termin składania ofert do dnia: 06 lutego 2019r. godz.14:15

1. Zaproszenie do składania ofert.

  Zaproszenie do składania ofert.pdf

2. Formularz ofertowy + Załącznik Nr 1  ,,Cena oferty"

  Formularz ofertowy + Załącznik Nr1 Cena oferty.pdf

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 2

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 2.pdf

4. Tabela kosztów - Załącznik Nr 3

  Tabela kosztów - Załącznik Nr 3.pdf

5. Oświadczenia - Załącznik Nr 4

  Oświadczenie - Załącznik Nr 4.pdf

6. Wzór umowy 

  Wzór Umowy - polgrafia.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 102
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2019-01-29 17:23:23
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu