Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579, zpóźn. zm.) zwanej dalej "Ustawą" Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia" 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część III Dostawa i montaż wyposażenia.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 199
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-08-10 12:11:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu