Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia Teatralna"

Najkorzystniejsza oferta:

Część II/1 Technologia elektroakustyczna. Technologia inspicjenta

M.Ostrowski spółka jawna, Al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław

Część II/2 Technologia oświetlenia scenicznego

F.H.U. ELWO-LIGHT Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28/2, 31-869 Kraków

Część II/3 Technologia mechaniki sceny

Tuchler Polska Sp.z o.o., Ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia technologia 2.pdf

  2018-OJS145-333230-pl.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

  Zawiadomienie o wyborze ofert Teachnologia 2 teatr.pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA POPRAWIENIA OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Zamawiający informuje, że wystąpiła oczywista omyłka pisarska we wzorze umowy, tj w par.5 wzoru umowy omyłkowo wsazano niewłaściwy termin zwrotu zabezpieczeń.

  Informacja dotycząca poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 218
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-06-26 14:15:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-08-10 09:02:46 Ryszard Pałac
Uzupełniono ogłoszenie.
2018-07-27 07:26:13 Ryszard Pałac Uzupełniono o "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
2018-07-04 13:21:20 Ryszard Pałac Uzupełniono o informację dot. oczywistej omyłki pisarskiej.