Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU, WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ DO DRUGIEGO PRZETARGU NA TECHNOLOGIĘ TEATRALNĄ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

1) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

  Sprostowanie do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

2) Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ

  WYJAŚNIENIA 2 technologia teatralna.pdf

3) Zmiana Nr 2 treści SIWZ

  ZMIANA nr 2 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 228
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-05-18 12:27:16
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu