Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO DRUGIEGO PRZETARGU NA TECHNOLOGIĘ TEATRALNĄ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-3.2018

 

1. WYJAŚNIENIE Nr1 TREŚCI SIWZ

  WYJAŚNIENIA 1 technologia teatralna.pdf

2.ZMIANA Nr1 TREŚCI SIWZ

  ZMIANA nr 1 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

3. SIWZ TOM II  - WZÓR UMOWY

  SIWZ _TOM 2 UMOWA technologia teatralna ZMIANA.pdf

4. SIWZ TOM III -- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  SIWZ - TOM 3 OPZ dostawy technologia ZMIANA.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 135
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-05-16 14:49:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu