Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie".

Najkorzystniejsza oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie

Castellum Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

  Zawiadomienie o wyniku postepowania (003).pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 347
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-04-24 11:13:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu