Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - TECHNOLOGIA TEATRALNA

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia: Dostawy - procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.3.2018   

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2018 - 12:00

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

  TED - tenders electronic daily.pdf

  TED Odebranie ogłoszenia.pdf

  TED_ ogłoszenie_o_zamówieniu_dostawy.pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1MI83BEuA6DMM3tFqp59b0JgcnvlcE2NK

3. ZAŁĄCZNIK Nr 1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=1E-o4oNBRzCETxsAJHSgaWo5PohTbJwcQ

4. ZAŁĄCZNIK Nr 2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=1ZhjejjTK3w7wZ2_r64N71pmKQ0fach3Q

5. ZAŁĄCZNIK Nr 3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1cDHZ4Si3--aBcxAcv58BxCY8MhSB4LIg

6. ZAŁĄCZNIK Nr 4  Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1xtIj_rYrA7Ix4m48ewarYIDemfsi7bDa

7. ZAŁĄCZNIK Nr 5  Dokumentacja urządzeń do renowacji.

https://drive.google.com/open?id=1BjFxxhA9vYmVoAGDZXPZR9jnu7GC-RvW

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 145
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-04-20 11:30:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-04-20 12:19:15 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu
2018-04-20 12:18:45 Ryszard Pałac
2018-04-20 12:17:51 Ryszard Pałac