Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-3.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania technologii teatralnej (003).pdf

2) OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

   ogłoszenie dodatkowych informacji - unieważnienie technologia teatralna (003).pdf

3) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2018-OJS036-079449-pl.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 229
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-02-17 11:24:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-02-21 12:54:43 Ryszard Pałac
Dodano Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej