Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP- 1.2018

Na podstaie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2146 z poźn.zm.), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty_2 przetarg.pdf

2) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 208
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-02-16 13:18:38
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-02-16 14:03:50 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu
2018-02-16 14:03:30 Ryszard Pałac Pełna treść ogłoszenia