Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie "Zaproszenia do składania ofert" na zadanie pod nazwą :

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GS PROJEKT

Grzegorz Szmyd 

38-130 Frysztak, Widacz 7, NIP 819-143-09-44, REGON 690533727

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługi poligraficzne na rok 2018 - 2019.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 315
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-02-01 12:46:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu