Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
USŁUGI POLIGRAFICZNE W ROKU 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na realizację zadania pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny spawy: 2 / DT/ 2018

Termin składania ofert  do dnia: 31 stycznia 2018r.  godz. 14:00

1. Zaproszenie do składania ofert 

   Zaproszenie do składania ofert Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   SIWZ - Usługi poligraficzne 2018 -2019.pdf

3. Formularz ofertowy + załączniki

   Formularz ofertowy + załączniki.pdf

4.Wzór umowy

   Wzór umowy Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 407
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-01-23 09:31:05
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-23 10:01:28 Ryszard Pałac
Uzupełniono treść o SIWZ