Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego  I.ZP - 2.2017

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie".

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania roboty teatr.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty unieważnienie.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 202
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-01-17 14:33:24
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu