Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
OGŁOSZENIE NR 2 O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP - 2.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 teatr roboty.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ NR2

Zmiana treści siwz nr 2.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 360
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-01-10 14:40:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-10 15:24:08 Ryszard Pałac
Uzupełniono Nr ogłoszenia
2018-01-10 15:00:32 Ryszard Pałac Uzupełniono zmianę treści SIWZ Nr 2