Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
WYJAŚNIENIE 5 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP - 2.2017

Działajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 5 10.01.2018.pdf

ZAŁ_1_PW E_44_k.pdf

ZaŁ_2_Zdjęcia Sala myśliwska.zip 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 300
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-01-10 14:17:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu