Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: I.ZP- 2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 4 _05.01.2018.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 346
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2018-01-08 08:35:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-08 08:56:24 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu
2018-01-08 08:56:10 Ryszard Pałac