Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

3._Wyjaśnienia treści siwz_IZP-2.2017-3.2017.pdf  

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 182
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-12-29 20:15:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu