Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze  - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-2.2017 

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia teatr roboty budowlane.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1

    Zmiana treści siwz nr 1.pdf

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

  • rysunki elewacji

             PU_E_5_elewacja frontowa kolorystyka.pdf,

             PU_E_6_elewacja boczna 1 kolorystyka.pdf

             PU_E_7_elewacja tylna kolorystyka.pdf

             PU_E_8_elewacja boczna 2 kolorystyka.pdf

  • pozostałe załączniki

             4_TN_PWU_ELEKTRYKA_rys E58_.pdf

             CO_08_rozwiniecie inst. c.o.pdf

             Teatr Jelenia Góra_OPIS TECHNICZNY SIECI zewnetrzne.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 182
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-12-29 10:22:35
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu