Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
WYJAŚNIENIE 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  I.ZP -2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

2._Wyjasnienia treści siwz-IZP-2.2107-2.2017.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 364
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-12-27 13:22:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu