Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaiającego: I.ZP-2.2017

Wyjasnienia tresci siwz-IZP-2.2017-1.2017 (003).doc

TN_PU_A5a_rzut II piętra.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 307
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-12-13 08:37:56
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu