Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze nakorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenia usług nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze".

 

Najkorzystniejsza oferta:

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

KOMPLET INWEST Sp. z o.o. sp.k., ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Partner Konsorcjum:

KOMPLET INWEST Sp. j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Niebaj, ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zawiadomienie o wyniku postępowenia.pdf

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 15
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-10-17 13:04:49
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu