Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Zakup samochodu ciężarowego IVECO DAILI Model:35S18

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Zakup samochodu ciężarowego IVECO DAILI Model: 35S18 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

UNI - TRUCK Sp. z o. o. al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra

Oddział we Wrocławiu , ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław,

NIP 929 123 49 53

REGON 970553417

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającegoi w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jedynym kryterium, jakim była cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup samochodu ciężarowego IVECO.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 73
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-06-09 14:09:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-06-09 14:25:32 Ryszard Pałac
Publikacja artykułu
2017-06-09 14:25:06 Ryszard Pałac