Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Zakup zestawów mikrofonów bezprzewodowych szt. 8, dostawa oraz zainstalowanie

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Zakup zestawów mikrofonów bezprzewodowych szt.8, dostawa oraz zainstalowanie" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

M. Ostrowski spółka jawna , Aleja Armii Krajowej 5 , 50-541 WROCŁAW, NIP 899-24-29-726, Regon 932711521

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i wtoku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 85
Wprowadzony przez: Ryszard Pałac
Data opublikowania: 2017-05-05 10:08:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu