Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Szukaj w tym dziale:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny sprawy ; I.ZP-1.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

  Ogłoszenie o zmianie umowy IK 2019.pdf

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Korekta ogłoszenia o zmianie umowy IK 2019.pdf