Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Szukaj w tym dziale:

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 04-06-2018roku, godz.12:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Technologia teatr.pdf

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-3.2018

1) Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

  Sprostowanie do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

2) Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ

  WYJAŚNIENIA 2 technologia teatralna.pdf

3) Zmiana Nr 2 treści SIWZ

  ZMIANA nr 2 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-3.2018

 

1. WYJAŚNIENIE Nr1 TREŚCI SIWZ

  WYJAŚNIENIA 1 technologia teatralna.pdf

2.ZMIANA Nr1 TREŚCI SIWZ

  ZMIANA nr 1 treści SIWZ technologia teatralna.pdf

3. SIWZ TOM II  - WZÓR UMOWY

  SIWZ _TOM 2 UMOWA technologia teatralna ZMIANA.pdf

4. SIWZ TOM III -- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  SIWZ - TOM 3 OPZ dostawy technologia ZMIANA.pdf

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia: Dostawy - procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.3.2018   

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.5.2018 - 12:00

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

  TED - tenders electronic daily.pdf

  TED Odebranie ogłoszenia.pdf

  TED_ ogłoszenie_o_zamówieniu_dostawy.pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1MI83BEuA6DMM3tFqp59b0JgcnvlcE2NK

3. ZAŁĄCZNIK Nr 1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=1E-o4oNBRzCETxsAJHSgaWo5PohTbJwcQ

4. ZAŁĄCZNIK Nr 2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=1ZhjejjTK3w7wZ2_r64N71pmKQ0fach3Q

5. ZAŁĄCZNIK Nr 3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1cDHZ4Si3--aBcxAcv58BxCY8MhSB4LIg

6. ZAŁĄCZNIK Nr 4  Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1xtIj_rYrA7Ix4m48ewarYIDemfsi7bDa

7. ZAŁĄCZNIK Nr 5  Dokumentacja urządzeń do renowacji.

https://drive.google.com/open?id=1BjFxxhA9vYmVoAGDZXPZR9jnu7GC-RvW

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-3.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania technologii teatralnej (003).pdf

2) OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

   ogłoszenie dodatkowych informacji - unieważnienie technologia teatralna (003).pdf

3) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2018-OJS036-079449-pl.pdf

 

 Dodatkowa informacja  do ogłoszenia o zamówieniu "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im.  Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

 2018-OJS023-049771-pl.pdf

ZMIANA DO OGŁOSZENIA TECHNOLOGIA TEATRALNA

  Zmiana do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ

  TED_odebrano_ogłoszenie.docx

SIWZ TOM 3

  SIWZ - TOM 3 OPZ ZMIANA 30.01.2018.pdf

  ZAŁ_2_TECR zmiana.xls

  AST-JG-MS-V1-ZESTAWIENIE URZADZEN_ZMIANA.pdf

MOST OŚWIETLENIOWY  N3426000095 

https://drive.google.com/open?id=14Pabkg3yuuWoEVI6c4wpAAztGBXW6qtv

MOST OŚWIETLENIOWY  N3426000097

https://drive.google.com/open?id=18gVKxUhqV5zvpvKWaRFqFynX1nqD6P_D

ŻYRANDOL  8426003453

https://drive.google.com/open?id=1I2H2onhGjXWxQbesdkH2K3oay6-iMhXz

Przedmiot zamówienia - Przebudawa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia - Dostawy

Procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  - I.ZP.3.2017

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.02.2018 godz.12:00

W zwiazku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

TED_publication_524475-2017(2017-12-28).pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1vQ0NeSdsld0FIqoDn0PnZSkz7S3sNR1j

3. ZAŁĄCZNIK Nr1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=19PgBHXhKXZpOxpoXMKDSHg6dDXjb-VnM

4. ZAŁĄCZNIK Nr2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=12XBiSouAklqoBvFBHjMyuz9D3yR13jFD

5. ZAŁĄCZNIK Nr3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1Pf4ZZAfP6gJmbeTIKK5_15kNoeSujXdl

6. ZAŁĄCZNIK Nr4         Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1ror1Uzqfnk_UhNufKxGRGb01Ur4OhMjb

7. ZAŁĄCZNIK Nr5         Dokumentacja urządzeń do renowacji

https://drive.google.com/open?id=1dPQqhsa2RX6J03G13x-jOoC7YHLce5_6