Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nymer referencyjny sprawy: I.ZP-I.2019

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Cześć III Dostawy i montaż wyposażenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

  Ogłoszenie o zmianie umowy fotele teatralne termin.pdf

Nazwa zadania: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"  Część III Dostawa i montaż wyposażenia

Nr referencyjny: I.ZP-1.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyposażenie teatru.pdf

Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Nr referencyjny: I.ZP-3.2018

Modyfikacja umowy w okresie jej obowiązywania.

1. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 1

  Zmiania umowy cz1 technologia (003).pdf

2. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 2

  Zmiana umowy cz2 technologia.pdf

3. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr 1

  Zmiania umowy cz3_Aneks1 technologia.pdf

4. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr2

  Zmiana umowy cz3 Aneks2 technologia.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiajacy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  20190226_Wyposażenie_Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Przedmiot zamówienia: 

"Przebudowa zabytkowego budynk Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia "

Nr referencyjny sprawy nadany przez zamawiającego: I.ZP-1.2019

Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Protokół z sesji otwarcia ofert w dniu 06.02.2019 roku, godz. 13:15

  protokół z sesji otwarcia ofert Wyposażenie nowe 2019.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego np.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP.I.2019

1. Wyjaśnienie Nr 1 do treści SIWZ.

  WYJAŚNIENIA 1 do SIWZ wyposażenia 30.01.2019.pdf

2. Załącznik Nr 2 do OPZ Specyfikacja szczegółowa

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE_ZMIANA.pdf

3. Zmiana treści Nr1  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Zmiana treści SIWZ OPZ nr 1 wyposażenia 30.01.2019.pdf

 

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze- Część III Dostawa i montaż wyposażenia

Nr referencyjny: I.ZP-I.2019

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-02-06, godzina: 13:00

1. Ogłoszenie

  Ogłoszenie na Wyposażenie teatr nowe.pdf

2. SWIZ  Wyposażenie Tom I IDW 28-01-2019

  SIWZ Wyposazenie Tom I IDW 28.01.2019.pdf

3. SIWZ Wyposażenie Tom II Umowa 28-01-2019

  SIWZ Wyposażenie II Tom Umowa 28.01.2019.pdf

4. SIWZ Wyposażenie Tom III OPZ 28-01-2019

  SIWZ Wyposażenie III OPZ 28.01.2019.pdf

5. Załącznik 1 OPZ Specyfikacja techniczna

  Załacznik 1 OPZ Spec.techniczna.pdf

6. Załącznik 1 A TECR Wyposażenie 28-01-2019

  Załącznik 1A TECR Wyposażenie 28.01.2019.xls

7. Załacznik 2 OPZ  Specyfikacja fotele

  Załącznik 2 OPZ Spec. fotele.pdf

8. Załącznik 3 do OPZ - Rysunki

  PRZ 1.pdf

  PRZ 2.pdf

  PRZ 3.pdf

  PRZ 4.pdf

  PRZ 5.pdf

  PRZ 6.pdf

  PRZ 7.pdf

  PRZ 8.pdf

  PRZ 9.pdf

  PRZ 10.pdf

9. Załącznik 4 do OPZ Wykaz komplety

  Załącznik 4 do OPZ Wykaz komplety.pdf

10. Załącznik 5 do OPZ Podłoga podniesiona

  atest F&M 2017.pdf

  Certyfikat Zgodno+ci.pdf

  DEKLARACJA KDWU F&M 34-40.pdf

  Floor&more 34 typ audytorium.pdf

  Karta danych produktu - Klej monta+-owy FLOOR and more.pdf

  Wytyczne eksploatacyjne Floor and more.pdf

11. SIWZ Wyposażenie - Formularz oferty

  SIWZ Wyposazenie Załączniki 28.01.2019.doc

 

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Na podstawie art.92 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579, zpóźn. zm.) zwanej dalej "Ustawą" Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia" 

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część III Dostawa i montaż wyposażenia.pdf

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-4.2018

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

  protokół z sesji otwarcia ofert Wyposażenie.pdf

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego : Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawy i montaż wyposażenia

 Nr referencyjny : I.ZP-4.2018

Termn składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-07-24, godz. 10:00

1. OGŁOSZENIE 

  Ogłoszenie o zamówieniu Wyposażenie.pdf

2. SIWZ I Tom  IDW

  SIWZ I Tom IDW Wyposażenie_09.07.18.pdf

3. SIWZ II Tom  Umowa wyposażenia

  SIWZ II Tom Umowa Wyposażenie_09.07.18.pdf

4. SIWZ III Tom OPZ  Wyposażenie

  SIWZ III OPZ Wyposażenie_09.07.18.pdf

5. SIWZ  Załączniki wyposażenia

  SIWZ Załączniki Wyposażenie_09.07.18.doc

6. Załącznik Nr 1 do OPZ  Sprzęt i wyposażenie 

  ZAŁ_1 do OPZ SPRZET i WYPOSAŻENIE.pdf

7. Załącznik Nr 1A  TECR

    ZAŁ_1A_TECR.xls

8. Załącznik Nr 2 do OPZ  Specyfikacja fotele

  ZAŁ_2 do OPZ_SPECYFIKACJA FOTELE.pdf

9. Załącznik Nr 3 do OPZ  Rysunki

    1. PRZ 1.pdf

    2. PRZ 2.pdf

    3. PRZ 3.pdf

    4. PRZ 4.pdf

    5. PRZ 5.pdf

    6. PRZ 6.pdf

    7. PRZ 7.pdf

    8. PRZ 8.pdf

    9. PRZ 9.pdf

  10. PRZ 10.pdf

10. Załącznik Nr 4 do OPZ   Wykaz , komplety

  ZAŁ_4 do OPZ_WYKAZ _KOMPLETY.pdf

 

 

 

 
1 do 10 z 19