Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze".

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin składania ofert upłynął w dniu 27.09.2017 roku o godz. 12:00

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności Zamawiający określił w II Tomie SIWZ - projekt umowy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 169.558,65 PLN netto, tj 208.557,14 PLN brutto

Protokół z sesji otwarcia ofert IK Teatr.pdf