Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

  Część I Roboty budowlano - konserwatorskie

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Dzień: 2018-03-29 , godzina: 11:00

  1. OGŁOSZENIE

  1_Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  2. SIWZ

  SIWZ_I_strona_1.pdf

  Tom I SIWZ Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  Tom I SIWZ Załączniki Roboty budowlano-konserwatorskie.doc

  Tom II Wzór Umowy Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  TOM III OPZ Roboty budowlan-konserwatorskie.pdf

  ZAŁ_1A_TECR Roboty budowlano-konserwatorskie.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

  3. PROJEKT BUDOWLANY

  W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

  https://drive.google.com/open?id=1uLzqocU5w1MIX1jvJMUD-yXbb1e9AnWF

  4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

  https://drive.google.com/open?id=16hFJS9gIk-BMLTT3yKd663orv8oZDnxU

  5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

  https://drive.google.com/open?id=1hm9nZg9b70_O9g15vZsNR9rz51LDKnld

  6. STWIOR_TEATR

  https://drive.google.com/open?id=1qfsyk9L7kWj4LIofnAWcCow8RfyF6FSA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP- 1.2018

Na podstaie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2146 z poźn.zm.), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty_2 przetarg.pdf

2) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

Przedmiot zamówienia :

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-1. 2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2018 roku, godz. 11:15

  protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr 2.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Część I Roboty budowlano-konserwatorskie 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowniu:

Dzień:  2018-02-14, godzina 11:00

1. OGŁOSZENIE

  30.01.2018 ogłoszenie 2 przetarg na roboty.pdf

2. SIWZ

  Tom I SIWZ na roboty - Załączniki_2 przetarg.doc

  Tom I SIWZ na roboty_2 przetarg.pdf

  Tom II Wzór Umowy na roboty_2 przetarg.pdf

  TOM III _OPZ_2018_ roboty_bud popr.pdf

  ZAŁ_1A_TECR 29_01_2018.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

3. PROJEKT BUDOWLANY

https://drive.google.com/open?id=1k113uzLD1g7F47ZH8-CHiXOlohLu5emu

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

https://drive.google.com/open?id=12uNupz2tPYriYqzjFNbAZCSNlV7qdCO7

5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

https://drive.google.com/open?id=1gofhZGvILsxinN_Fsxai8-BV0S2B2tIA

6. STWIOR_TEATR

https://drive.google.com/open?id=1LxKupKBmhhYgX8H89ncw6pWkuMMldLbD

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego  I.ZP - 2.2017

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie".

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania roboty teatr.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty unieważnienie.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP - 2.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 teatr roboty.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ NR2

Zmiana treści siwz nr 2.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP - 2.2017

Działajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 5 10.01.2018.pdf

ZAŁ_1_PW E_44_k.pdf

ZaŁ_2_Zdjęcia Sala myśliwska.zip 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: I.ZP- 2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 4 _05.01.2018.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

3._Wyjaśnienia treści siwz_IZP-2.2017-3.2017.pdf  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze  - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-2.2017 

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia teatr roboty budowlane.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1

    Zmiana treści siwz nr 1.pdf

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

  • rysunki elewacji

             PU_E_5_elewacja frontowa kolorystyka.pdf,

             PU_E_6_elewacja boczna 1 kolorystyka.pdf

             PU_E_7_elewacja tylna kolorystyka.pdf

             PU_E_8_elewacja boczna 2 kolorystyka.pdf

  • pozostałe załączniki

             4_TN_PWU_ELEKTRYKA_rys E58_.pdf

             CO_08_rozwiniecie inst. c.o.pdf

             Teatr Jelenia Góra_OPIS TECHNICZNY SIECI zewnetrzne.pdf

 
1 do 10 z 13