Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"  Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr referencyjny sprawy: I.ZP-2.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 3 o zmianie umowy Aneks nr 4 RB.pdf

 

Nazwa zadania: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jelniej Górze"  Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr sprawy nadany przez Zamawiajacego: I.ZP-2.2018

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Nr1 - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 1 o zmiania umowy RB.pdf

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY Nr2 - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 2 o zmianie umowy RB.pdf

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Korekta ogłoszenia nr 2 o zmianie umowy RB.pdf

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 529076-N-2018

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy RB 3 przetarg.pdf

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie".

Najkorzystniejsza oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie

Castellum Sp. z o.o.

ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław

  Zawiadomienie o wyniku postepowania (003).pdf

Przedmiot zamówienia:

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  I.ZP-2. 2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 29.03.2018 roku, godz. 11:15

  Protokół z sesji otwarcia ofert 20180329.pdf

SPROSTOWANIE PROTOKOŁU Z SESJI OTWARCIA OFERT 

  11.Protokół z sesji otwarcia ofert RB 3.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

  Część I Roboty budowlano - konserwatorskie

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Dzień: 2018-03-29 , godzina: 11:00

  1. OGŁOSZENIE

  1_Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  2. SIWZ

  SIWZ_I_strona_1.pdf

  Tom I SIWZ Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  Tom I SIWZ Załączniki Roboty budowlano-konserwatorskie.doc

  Tom II Wzór Umowy Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  TOM III OPZ Roboty budowlan-konserwatorskie.pdf

  ZAŁ_1A_TECR Roboty budowlano-konserwatorskie.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

  3. PROJEKT BUDOWLANY

  W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

  https://drive.google.com/open?id=1uLzqocU5w1MIX1jvJMUD-yXbb1e9AnWF

  4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

  https://drive.google.com/open?id=16hFJS9gIk-BMLTT3yKd663orv8oZDnxU

  5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

  https://drive.google.com/open?id=1hm9nZg9b70_O9g15vZsNR9rz51LDKnld

  6. STWIOR_TEATR

  https://drive.google.com/open?id=1qfsyk9L7kWj4LIofnAWcCow8RfyF6FSA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP- 1.2018

Na podstaie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2146 z poźn.zm.), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty_2 przetarg.pdf

2) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

Przedmiot zamówienia :

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-1. 2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2018 roku, godz. 11:15

  protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr 2.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Część I Roboty budowlano-konserwatorskie 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowniu:

Dzień:  2018-02-14, godzina 11:00

1. OGŁOSZENIE

  30.01.2018 ogłoszenie 2 przetarg na roboty.pdf

2. SIWZ

  Tom I SIWZ na roboty - Załączniki_2 przetarg.doc

  Tom I SIWZ na roboty_2 przetarg.pdf

  Tom II Wzór Umowy na roboty_2 przetarg.pdf

  TOM III _OPZ_2018_ roboty_bud popr.pdf

  ZAŁ_1A_TECR 29_01_2018.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

3. PROJEKT BUDOWLANY

https://drive.google.com/open?id=1k113uzLD1g7F47ZH8-CHiXOlohLu5emu

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

https://drive.google.com/open?id=12uNupz2tPYriYqzjFNbAZCSNlV7qdCO7

5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

https://drive.google.com/open?id=1gofhZGvILsxinN_Fsxai8-BV0S2B2tIA

6. STWIOR_TEATR

https://drive.google.com/open?id=1LxKupKBmhhYgX8H89ncw6pWkuMMldLbD

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego  I.ZP - 2.2017

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie".

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania roboty teatr.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty unieważnienie.pdf

 
1 do 10 z 18