Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: 9/DT/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej prowadzone na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017roku, poz. 1579)

Zamawiajacy : Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra - udzielił zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 36. Miedzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 36.MFTU.pdf