Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

Jelenia Góra, dn. 2019-07-15

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na usługi z zakresu działalności kulturalnej

na podstawie art. 4d ust.1pkt 2

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

( tekst jednolity Dz.U. 2018 roku poz.1986 z późniejszymi zmianami )

 

  1. Zamawiający :  

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Góra

NIP 611-26-61-879 , REGON 020888599, Tel. 75628112 , fax 75628113

Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

  1.  Podstawa prawna :

Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami ) nie stosuje się do   zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności; oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujący w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

  1. Nazwa postępowania:      37. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Spektakle prezentowane w dniach od 2019-07-19 do 2019-07-21

  1. Przedmiot zamówienia:

 

  1. Prezentacja   13 spektakli ulicznych, honoraria dla zespołów,

  19 lipca 2019 r.

  MR PEJO`S WANDERING DOLLS" – Rosja  „Bestiary”    Godz. 22,00

  20 lipca 2019 r.

 TEATR NIKOLI  - Polska „Różowy Punk”    Godz. 17,30

DONKEY DUO - Finlandia, Izrael    „Donkey Business”  Godz. 18,15

Teatr Pantomimy MIMO – Polska “Komedianci”  Godz. 19,30

FROM HEAVEN TO HELL - performance w wykonaniu uczestników     24. MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH MŁODZIEŻY - Jelenia Góra 2019   Godz. 20,30

MR PEJO`S WANDERING DOLLS" – Rosj „Moonsters”    Godz. 21,15

TEATR AKT -  Polska „Poza czasem”  – Godz. 22,00

21 lipca 2019 r.

KIEV STREET THEATRE HIGHLIGHTS – Ukraina „Wesoła bajka o smutnej królewnie” Godz. 13,00

TEATR NIKOLI  - Polsk  „Impresario”    Godz. 18,00

GILAD SHABTAY - Izrael  „Kirkas Gilgamesh“  Godz. 18,45       

TEATR AKT  - Polska „In Blue”   Godz. 19,30  

KIEV STREET THEATRE HIGHLIGHTS – Ukraina „Korowód tańca”  Godz. 20,30

TEATR KTO – Polska „Zapach czasu” Godz.22,00

Parking przy ul. Sudeckiej (za hotelem „Mercure” )

B)     Wynajem oświetlenia: NEO-ART., Ul. Okrężna 5, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-104-62-44  Regon 230297714

C) Wynajem nagłośnienia:

 Soniwa Sound Hubert Siembida, Ul. Konicza 22/9, 65-187 Zielona Góra, NIP 973-10-64-404

D) Ochrona:

IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

E) Noclegi:

Hotel Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra

F) Wyżywienie:

SUBIEKT s.c. Jacek Wyrzykowski & Mariusz Krynicki Plac Ratuszowy 11, 58-500 Jelenia Góra

 

Data zamieszczenia ogłoszenia : 

2019-07-16

 

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: 9/DT/2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z zakresu działalności kulturalnej prowadzone na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017roku, poz. 1579)

Zamawiajacy : Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra - udzielił zamówienia w postępowaniu pod nazwą: 36. Miedzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na usługi z zakresu działalności kulturalnej.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 36.MFTU.pdf