Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art.4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póżn. zm.)

1. Zamawiający:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-26-61-879, REGON 020888599, tel. 756428112. Osoba do kontaktu: Ryszard Pałac tel. 756428115

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art.4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z póżn. zm.) nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, jeżeli zamówienia nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżacej obsługi jego działalności i ich wartośc jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

3. Udzielono zamówienia w postępowaniu: 35. Międzynarodowy Festoiwal Teatrów Ulicznych

Oznaczenie sprawy : 10/DT/2017

 • prezentacja 12 spektakli ulicznych,honoraria dla zespołów
 1. CIRCO E DINTORI - Włochy  " They are back in bleck"
 2. TEATR BIURO PODRÓŻY-Polska " Silence/ Cisza w Troi"
 3. TEATR FOLKOSHOW - Polska " Hej-Ho", Hej-Ha" Orkiestra gra "
 4. ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO - Włochy" "Operativi"
 5. TEATR BASH STREET -  Wielka  Brytania "Cliffhanger"
 6. THEATRE KVELB ATELIER - Czechy "Vzplanuti" (aBLAZE)
 7. TEATR A - Polska " Exultet"
 8. TEATR SNÓW - Polska "Remus"
 9. GROTEST MARU - Niemcy "Parada Narria"
 10. TEATR FALKOSHOW- Polska " Falkoshow Iluzja Marionetki"
 11. GROTEST MARU - Niemcy "Phalanx Bamboo"
 12. ONTADURTO TEATRO- Włochy "Feliniana"
 • wynajem oświetlenia, estrady:  Neo-Art Adam Januszkiewicz, 58-500 Jelenia Góra ul. Okopowa 5, NIP 611-104-62-44
 • wynajem nagłośnienia : BobSound Konrad Sobieszczuk, ul. Kromnów 6, 58-512 Kromnów, NIP 611-246-54-92
 • ochrona: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
 • noclegi: Krzysztof Kasprzyk, Jamy Nr 55, 46-310 Gorzów Śląski, NIP 5760002384,działając w imieniu i na rzecz Hotelu Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra,
 • wyżywienie: SUBIEKT s.c. Jacek Wawrzykowski & Mariusz Krynicki, pl. Ratuszowy 11, 58-500 Jelenia Góra