Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Szukaj w tym dziale:

                                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 37d. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Zamawiający, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w wyniku uruchomienia procedury w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia, którego przedmiotem jest  38.Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych 

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 38.MFTU.pdf

 

     Nr sprawy: 8 /DT/2020

Jelenia Góra, dn. 18-09-2020 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na  usługi z zakresu działalności kulturalnej

na podstawie art. 4d ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami )

  1. Zamawiający :  

  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Górze, NIP 611-26-61-879, REGON 020888599, Tel. 75628112 , fax 75628113

  Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

  1. Podstawa prawna :

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – dalej jako „ pzp” – „Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności”.

  1. Nazwa postępowania:

47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne  

Spektakle prezentowane w dniach od 01-10-2020 r. do dnia 04-10-2020 r.

  1. Przedmiot zamówienia:

1)  Spektakle teatralne:

  1. października g. 19: 15 – Teatr Kwadrat Warszawa  „WRÓCĘ PRZED PÓŁNOCĄ”

  2. października g. 19:00 – Wspólny Projekt Teatru im. Gerharta Hauptmanna – Zittau i Psychoteatru Wrocław  „MATKI”  

  3. października g. 19:00 – Teatr Ateneum Warszawa   „OJCIEC”

  4. października g. 19:00 – Teatr Polski Warszawa   „MARLENA. OSTATNI KONCERT”

           2) Noclegi:

Hotel Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63 , 58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie wybory wykonawców, którym udzielono zamówienia

 Poz. a)  Wykonawców wybrano na podstawie negocjacji prowadzonych od dnia 25-06-2020 r

 Poz. e)   Wykonawcę wybrano na podstawie złożonej oferty.

  Data zamieszczenia ogłoszenia:   18-09-2020r.

        47. JST.pdf