Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Szukaj w tym dziale:

Nr sprawy: 8/DT/2020

Jelenia Góra, dnia 09-09-2020r.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

na  usługi z zakresu działalności kulturalnej

na podstawie art. 4d ust1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami )

 

 1. Zamawiający :  

                                    Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

                                    Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Góra

                                    NIP 611-26-61-879 , REGON 020888599

                                    Tel. 75628112 , fax 75628113

                                    Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

 

 1. Podstawa prawna :

 

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – dalej jako „ pzp” – „Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności”.

 

 1. Nazwa postępowania:

 

47 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne

 

Spektakle prezentowane w dniach od 01-10-2020 r. do dnia 04-10-2020 r.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest :

 

 1. Prezentacja czterech spektakli w ramach 47 Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych
 2. Honoraria dla teatrów + ZUS,
 3. Zaiks /opłaty licencyjne,
 4. Transport ciężarowy i osobowy , koszty podróży,
 5. Noclegi dla zespołów, wyżywienie dla zespołu z Niemiec
 6. Reklama i promocja,
 7. Pozostałe koszty ( kwiaty, znaczki, energia, telefony, napoje)

 

 

            Data zamieszczenia ogłoszenia: 09-09-2020r.