Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

            

Jelenia Góra, dn. 2019-07-10

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzieleniu zamówieni na usługi z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 roku poz.1986 z późniejszymi zmianami)

 

 1. Zamawiający :  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Góra NIP 611-26-61-879 , REGON 020888599, Tel. 75628112 , fax 75628113

            Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

 1.  Podstawa prawna :

 

Zgodnie z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późniejszymi zmianami ) nie stosuje się do   zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności; oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

 1. Nazwa postępowania:      37. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Spektakle prezentowane w dniach od 2019-07-19 do 2019-07-21 w Jeleniej Górze

 1. Przedmiot zamówienia:
 •    Prezentacja   13 spektakli ulicznych, honoraria dla zespołów, 
 •    Transport osobowy i ciężarowy zespołów uczestniczących. Podnośnik i itp.
 •    Zaiks,
 •    Wynajem nagłośnienia, oświetlenia i innego sprzętu niezbędnego do wykonania spektakli , woda, obciążniki,
 •    Obsługa medyczna,
 •    Ochrona,
 •    Reklama, plakaty, ulotki, projekty graficzne, zapis na DVD, plakatowanie ,reklama prasowa, zdjęcia, identyfikatory ,baner, stojak reklamowy,
 •    Noclegi i wyżywienie dla uczestników, gości, dziennikarzy, pilotów , organizatorów,
 •    Ogrodzenia, bramki ochronne , Toi Toi,
 •    Zakup materiałów niezbędnych do zaprezentowania spektakli, potrzeby techniczne,
 •    Wynajem garderób i innych pomieszczeń z obsługą (umowy zlecenia),
 •    Energia elektryczna, agregat,
 •    Prowizja bankowa, różnice kursowe, opłaty pocztowe itp.
 •    Sprzątanie placu,
 •    Umowy zlecenia dla dodatkowego personelu + piloci-tłumacze,
 •    Wynagrodzenia osobowe z narzutami dla organizatorów,

 

Data zamieszczenia ogłoszenia:    2019-07-12

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art.4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku. poz. 1579)

Oznaczenie sprawy nadane przez Zamawiającego: 9/ DT/2018

Zamawiajacy: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nazwa postępowania: Organizacja 36. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych

Termin prezentowanych spektakli: od 20-07-2018r. do 22-07-2018r.

  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 36 MFTU.pdf