Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaiającego: I.ZP-2.2017

Wyjasnienia tresci siwz-IZP-2.2017-1.2017 (003).doc

TN_PU_A5a_rzut II piętra.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida  Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieogrniczony na:

Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-01-04 godz.11:00

1. OGŁOSZENIE

Ogłoszenie teatr na roboty budowlane (003).pdf

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1mAOme4O6BICPbGMp7GZSZ6muCu1s0yxv

3. PROJEKT BUDOWLANY

https://drive.google.com/open?id=1ENF88NGARDcC0Lsi5A8hoAhf5Ko0vcVp

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

https://drive.google.com/open?id=1naxP9N1Rv1I4NauinkgK7zPjTbc7nErH

5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

https://drive.google.com/open?id=1NOnC_6Dekxf0LFGkdznmnxDfl_-yRJsL

6. STWIOR_TEATR

https://drive.google.com/open?id=1wyR6558Kdly5_PKDlof5e4tD0q9GlMSJ

 

 

 

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Zakup samochodu ciężarowego IVECO DAILI Model: 35S18 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

UNI - TRUCK Sp. z o. o. al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra

Oddział we Wrocławiu , ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław,

NIP 929 123 49 53

REGON 970553417

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającegoi w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jedynym kryterium, jakim była cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup samochodu ciężarowego IVECO.pdf

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Zakup zestawów mikrofonów bezprzewodowych szt.8, dostawa oraz zainstalowanie" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

M. Ostrowski spółka jawna , Aleja Armii Krajowej 5 , 50-541 WROCŁAW, NIP 899-24-29-726, Regon 932711521

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i wtoku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 
1 do 10 z 36