Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

  "Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

  Część I Roboty budowlano - konserwatorskie

  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Dzień: 2018-03-29 , godzina: 11:00

  1. OGŁOSZENIE

  1_Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  2. SIWZ

  SIWZ_I_strona_1.pdf

  Tom I SIWZ Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  Tom I SIWZ Załączniki Roboty budowlano-konserwatorskie.doc

  Tom II Wzór Umowy Roboty budowlano-konserwatorskie.pdf

  TOM III OPZ Roboty budowlan-konserwatorskie.pdf

  ZAŁ_1A_TECR Roboty budowlano-konserwatorskie.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

  3. PROJEKT BUDOWLANY

  W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

  https://drive.google.com/open?id=1uLzqocU5w1MIX1jvJMUD-yXbb1e9AnWF

  4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

  https://drive.google.com/open?id=16hFJS9gIk-BMLTT3yKd663orv8oZDnxU

  5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

  https://drive.google.com/open?id=1hm9nZg9b70_O9g15vZsNR9rz51LDKnld

  6. STWIOR_TEATR

  https://drive.google.com/open?id=1qfsyk9L7kWj4LIofnAWcCow8RfyF6FSA

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP-3.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

1) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania technologii teatralnej (003).pdf

2) OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

   ogłoszenie dodatkowych informacji - unieważnienie technologia teatralna (003).pdf

3) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

  2018-OJS036-079449-pl.pdf

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: I.ZP- 1.2018

Na podstaie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2015r. poz.2146 z poźn.zm.), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

1) OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty_2 przetarg.pdf

2) ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf

Przedmiot zamówienia :

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP-1. 2018

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT w dniu 14.02.2018 roku, godz. 11:15

  protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr 2.pdf

 

 Dodatkowa informacja  do ogłoszenia o zamówieniu "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im.  Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna"

 2018-OJS023-049771-pl.pdf

ZMIANA DO OGŁOSZENIA TECHNOLOGIA TEATRALNA

  Zmiana do ogłoszenia technologia teatralna.pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ

  TED_odebrano_ogłoszenie.docx

SIWZ TOM 3

  SIWZ - TOM 3 OPZ ZMIANA 30.01.2018.pdf

  ZAŁ_2_TECR zmiana.xls

  AST-JG-MS-V1-ZESTAWIENIE URZADZEN_ZMIANA.pdf

MOST OŚWIETLENIOWY  N3426000095 

https://drive.google.com/open?id=14Pabkg3yuuWoEVI6c4wpAAztGBXW6qtv

MOST OŚWIETLENIOWY  N3426000097

https://drive.google.com/open?id=18gVKxUhqV5zvpvKWaRFqFynX1nqD6P_D

ŻYRANDOL  8426003453

https://drive.google.com/open?id=1I2H2onhGjXWxQbesdkH2K3oay6-iMhXz

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie "Zaproszenia do składania ofert" na zadanie pod nazwą :

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GS PROJEKT

Grzegorz Szmyd 

38-130 Frysztak, Widacz 7, NIP 819-143-09-44, REGON 690533727

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Usługi poligraficzne na rok 2018 - 2019.pdf

Teatr im. Cypriana Kamila w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Część I Roboty budowlano-konserwatorskie 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowniu:

Dzień:  2018-02-14, godzina 11:00

1. OGŁOSZENIE

  30.01.2018 ogłoszenie 2 przetarg na roboty.pdf

2. SIWZ

  Tom I SIWZ na roboty - Załączniki_2 przetarg.doc

  Tom I SIWZ na roboty_2 przetarg.pdf

  Tom II Wzór Umowy na roboty_2 przetarg.pdf

  TOM III _OPZ_2018_ roboty_bud popr.pdf

  ZAŁ_1A_TECR 29_01_2018.xls

  ZAŁ_6_Decyzje.pdf

W związku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one umieszczone

3. PROJEKT BUDOWLANY

https://drive.google.com/open?id=1k113uzLD1g7F47ZH8-CHiXOlohLu5emu

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

https://drive.google.com/open?id=12uNupz2tPYriYqzjFNbAZCSNlV7qdCO7

5. TECHNOLOGIA TEATRALNA

https://drive.google.com/open?id=1gofhZGvILsxinN_Fsxai8-BV0S2B2tIA

6. STWIOR_TEATR

https://drive.google.com/open?id=1LxKupKBmhhYgX8H89ncw6pWkuMMldLbD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na realizację zadania pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny spawy: 2 / DT/ 2018

Termin składania ofert  do dnia: 31 stycznia 2018r.  godz. 14:00

1. Zaproszenie do składania ofert 

   Zaproszenie do składania ofert Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   SIWZ - Usługi poligraficzne 2018 -2019.pdf

3. Formularz ofertowy + załączniki

   Formularz ofertowy + załączniki.pdf

4.Wzór umowy

   Wzór umowy Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego  I.ZP - 2.2017

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie".

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania roboty teatr.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty unieważnienie.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP - 2.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 teatr roboty.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ NR2

Zmiana treści siwz nr 2.pdf

 
1 do 10 z 50