Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, na realizację zadania pn.:

Usługi poligraficzne w roku 2018 / 2019 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Nr referencyjny spawy: 2 / DT/ 2018

Termin składania ofert  do dnia: 31 stycznia 2018r.  godz. 14:00

1. Zaproszenie do składania ofert 

   Zaproszenie do składania ofert Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   SIWZ - Usługi poligraficzne 2018 -2019.pdf

3. Formularz ofertowy + załączniki

   Formularz ofertowy + załączniki.pdf

4.Wzór umowy

   Wzór umowy Usługi poligraficzne 2018 - 2019.pdf

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego  I.ZP - 2.2017

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.)  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie".

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unieważnieniu postepowania roboty teatr.pdf

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

protokół z sesji otwarcia ofert RB Teatr.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty unieważnienie.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I  Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: I.ZP - 2.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 teatr roboty.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ NR2

Zmiana treści siwz nr 2.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP - 2.2017

Działajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 5 10.01.2018.pdf

ZAŁ_1_PW E_44_k.pdf

ZaŁ_2_Zdjęcia Sala myśliwska.zip 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: I.ZP- 2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiajacy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

WYJAŚNIENIA 4 _05.01.2018.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

3._Wyjaśnienia treści siwz_IZP-2.2017-3.2017.pdf  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze  - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-2.2017 

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia teatr roboty budowlane.pdf

2. ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1

    Zmiana treści siwz nr 1.pdf

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

  • rysunki elewacji

             PU_E_5_elewacja frontowa kolorystyka.pdf,

             PU_E_6_elewacja boczna 1 kolorystyka.pdf

             PU_E_7_elewacja tylna kolorystyka.pdf

             PU_E_8_elewacja boczna 2 kolorystyka.pdf

  • pozostałe załączniki

             4_TN_PWU_ELEKTRYKA_rys E58_.pdf

             CO_08_rozwiniecie inst. c.o.pdf

             Teatr Jelenia Góra_OPIS TECHNICZNY SIECI zewnetrzne.pdf

Przedmiot zamówienia - Przebudawa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Rodzaj zamówienia - Dostawy

Procedura otwarta

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  - I.ZP.3.2017

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 05.02.2018 godz.12:00

W zwiazku z dużą wielkością plików zamieszczamy linki do dysku google, gdzie zostały one zamieszczone.

1. OGŁOSZENIE

TED_publication_524475-2017(2017-12-28).pdf

2. SIWZ

https://drive.google.com/open?id=1vQ0NeSdsld0FIqoDn0PnZSkz7S3sNR1j

3. ZAŁĄCZNIK Nr1  PW Technologia elektroakustyki i inspicjenta.

https://drive.google.com/open?id=19PgBHXhKXZpOxpoXMKDSHg6dDXjb-VnM

4. ZAŁĄCZNIK Nr2  PW Technologia oświetlenia.

https://drive.google.com/open?id=12XBiSouAklqoBvFBHjMyuz9D3yR13jFD

5. ZAŁĄCZNIK Nr3  PW Technologia mechaniki.

https://drive.google.com/open?id=1Pf4ZZAfP6gJmbeTIKK5_15kNoeSujXdl

6. ZAŁĄCZNIK Nr4         Schemat instalacji.

https://drive.google.com/open?id=1ror1Uzqfnk_UhNufKxGRGb01Ur4OhMjb

7. ZAŁĄCZNIK Nr5         Dokumentacja urządzeń do renowacji

https://drive.google.com/open?id=1dPQqhsa2RX6J03G13x-jOoC7YHLce5_6

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano - konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  I.ZP -2.2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

2._Wyjasnienia treści siwz-IZP-2.2107-2.2017.pdf

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część I Roboty budowlano-konserwatorskie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaiającego: I.ZP-2.2017

Wyjasnienia tresci siwz-IZP-2.2017-1.2017 (003).doc

TN_PU_A5a_rzut II piętra.pdf

 
1 do 10 z 43