Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na :

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwda w Jeleniej Górze"

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-09-27  godz. 12:00

Ogłoszenie nr 589934 o zamówieniu Teatr Norwida.pdf

Tom I SIWZ IK Teatr Norwida wytyczne dla wykonawców.pdf

Tom II -SIWZ IK Teatr Norwida Projekt umowy.pdf

Tom III SIWZ IK Teatr Norwida opis zamówienia.pdf

SIWZ IK wzór oferty i załaczników do oferty Teatr Norwida.doc

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art.4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póżn. zm.)

1. Zamawiający:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-26-61-879, REGON 020888599, tel. 756428112. Osoba do kontaktu: Ryszard Pałac tel. 756428115

2. Podstawa prawna:

Zgodnie z art.4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2164 z póżn. zm.) nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, jeżeli zamówienia nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżacej obsługi jego działalności i ich wartośc jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

3. Udzielono zamówienia w postępowaniu: 35. Międzynarodowy Festoiwal Teatrów Ulicznych

Oznaczenie sprawy : 10/DT/2017

 • prezentacja 12 spektakli ulicznych,honoraria dla zespołów
 1. CIRCO E DINTORI - Włochy  " They are back in bleck"
 2. TEATR BIURO PODRÓŻY-Polska " Silence/ Cisza w Troi"
 3. TEATR FOLKOSHOW - Polska " Hej-Ho", Hej-Ha" Orkiestra gra "
 4. ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO - Włochy" "Operativi"
 5. TEATR BASH STREET -  Wielka  Brytania "Cliffhanger"
 6. THEATRE KVELB ATELIER - Czechy "Vzplanuti" (aBLAZE)
 7. TEATR A - Polska " Exultet"
 8. TEATR SNÓW - Polska "Remus"
 9. GROTEST MARU - Niemcy "Parada Narria"
 10. TEATR FALKOSHOW- Polska " Falkoshow Iluzja Marionetki"
 11. GROTEST MARU - Niemcy "Phalanx Bamboo"
 12. ONTADURTO TEATRO- Włochy "Feliniana"
 • wynajem oświetlenia, estrady:  Neo-Art Adam Januszkiewicz, 58-500 Jelenia Góra ul. Okopowa 5, NIP 611-104-62-44
 • wynajem nagłośnienia : BobSound Konrad Sobieszczuk, ul. Kromnów 6, 58-512 Kromnów, NIP 611-246-54-92
 • ochrona: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118
 • noclegi: Krzysztof Kasprzyk, Jamy Nr 55, 46-310 Gorzów Śląski, NIP 5760002384,działając w imieniu i na rzecz Hotelu Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra,
 • wyżywienie: SUBIEKT s.c. Jacek Wawrzykowski & Mariusz Krynicki, pl. Ratuszowy 11, 58-500 Jelenia Góra

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu działalności kulturalnej na podstawie art.4 pkt 8b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.)

1. Zamawiajacy : Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-26-61-879, REGON 020888588, tel. 756428112, fax 756428113, osoba do kontaktu Ryszard Pałac tel. 756428115

2. Nazwa postępowania : 35. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych , spektakle prezentowane w dniach 21-23 lipca 2017r

3. Oznaczenie sprawy : 10/DT/2017

3. Przedmiot zamówienia :

 • prezentacja 12 spektakli ulicznych, honoraria dla zespołów
 • umowy zlecenia dodatkowego personelu, piloci, tłumacze, obsługa medyczna
 • ZAIKS- licencje
 • koszty transpotru zespołów, transport do organizacji
 • noclegi i wyżywieniedla zespołów, gości, dziennikarzy, organizatorów
 • wynajem nagłośnienia, estrady, oświetlenia i innego sprzętu, nadzór nad pirotechniką, dowóz wody
 • ochrona
 • reklama, plakaty, ulotki, zdjęcia, reklama prasowa,radiowa, banery, plakatowanie, identyfikatory,
 • ogrodzenia, bramki ochronne, toalety TOI TOI, sprzątanie placów,
 • wynajem garderób, innych pomieszczeń wraz z obsługą (zlecenia)
 • energia elektryczna
 • prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne
 • napoje chłodzące,herbata, kawa, owoce przekąski dla zespołów
 • wynagrodzenia organizatora + narzuty

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. Zakup samochodu ciężarowego IVECO DAILI Model: 35S18 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

UNI - TRUCK Sp. z o. o. al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra

Oddział we Wrocławiu , ul. Żmigrodzka 251, 51-129 Wrocław,

NIP 929 123 49 53

REGON 970553417

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającegoi w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jedynym kryterium, jakim była cena.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup samochodu ciężarowego IVECO.pdf

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pn. "Zakup zestawów mikrofonów bezprzewodowych szt.8, dostawa oraz zainstalowanie" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę :

M. Ostrowski spółka jawna , Aleja Armii Krajowej 5 , 50-541 WROCŁAW, NIP 899-24-29-726, Regon 932711521

Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i wtoku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium, jakim była cena,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 
1 do 10 z 37