Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Dyrekcja Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza nabór do pracy w Dziale Marketingu I Organizacji Pracy Artystycznej na stanowisko :

ORGANIZATOR WIDOWNI I PRACY ARTYSTYCZNEJ

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych Teatru, przygotowywanie
  ofert sprzedażowych
• współpraca w organizacji wydarzeń, monitorowanie, analiza, rozliczenie
   kontrahentów, przygotowywanie okresowych raportów sprzedaży w tym zakresie
• organizacja i nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i
   informacyjnych
• działania mające na celu pozyskiwanie nowych widzów
• współpraca z partnerami medialnymi i biznesowymi
• budowanie relacji z organizacjami, instytucjami i grupami (studenci,
  seniorzy, etc.)
• planowanie równomiernego zapełnienia widowni, sprzedaż biletów indywidualnych
  i grupowych 
• koordynacja wolontariatu
• współprowadzenie mediów społecznościowych
• odpowiedzialność za wizerunek Teatru w Internecie i przestrzeni publicznej
• uczestnictwo w organizacji wyjazdów Teatru
• podstawowe działania Biura Obsługi Widza oraz sprzedaż biletów
• dyżury na spektaklach, również w sobotę i niedzielę
• Inicjowanie i wprowadzanie nowych form organizacji widowni poprzez
  rozprowadzanie ulotek, omówień sztuk,  repertuaru i stosownie innych form
  popularyzacji sztuk zapewniając zwiększenie frekwencji
• rozszerzenie współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi
  i instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży oraz  partnerami
  komercyjnymi obsługującymi ruch turystyczny

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki humanistyczne)
 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane znajomość rynku teatralnego w Polsce, zainteresowanie teatrem i kulturą
 • znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (mile widziana znajomość programów graficznych)
 • rzetelność, samodzielność, kreatywność i otwartość
 • efektywna organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • dojrzałość handlowa i wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność  oraz gotowość podejmowania wyzwań

 

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w środowisku kultury
 • pracę  wolną od rutyny

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do dnia 28.09.2020r. w Dziale Kadr Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ul. Sudecka 16 m 5 bądź na adres email: kadry@teatrnorwida.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (tj. Dz.U. z 2016r. poz.922.”)

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

     Nr sprawy: 8 /DT/2020

Jelenia Góra, dn. 18-09-2020 r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na  usługi z zakresu działalności kulturalnej

na podstawie art. 4d ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami )

 1. Zamawiający :  

  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Górze, NIP 611-26-61-879, REGON 020888599, Tel. 75628112 , fax 75628113

  Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

 1. Podstawa prawna :

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – dalej jako „ pzp” – „Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności”.

 1. Nazwa postępowania:

47. Jeleniogórskie Spotkania Teatralne  

Spektakle prezentowane w dniach od 01-10-2020 r. do dnia 04-10-2020 r.

 1. Przedmiot zamówienia:

1)  Spektakle teatralne:

  1. października g. 19: 15 – Teatr Kwadrat Warszawa  „WRÓCĘ PRZED PÓŁNOCĄ”

  2. października g. 19:00 – Wspólny Projekt Teatru im. Gerharta Hauptmanna – Zittau i Psychoteatru Wrocław  „MATKI”  

  3. października g. 19:00 – Teatr Ateneum Warszawa   „OJCIEC”

  4. października g. 19:00 – Teatr Polski Warszawa   „MARLENA. OSTATNI KONCERT”

           2) Noclegi:

Hotel Mercure Jelenia Góra ul. Sudecka 63 , 58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie wybory wykonawców, którym udzielono zamówienia

 Poz. a)  Wykonawców wybrano na podstawie negocjacji prowadzonych od dnia 25-06-2020 r

 Poz. e)   Wykonawcę wybrano na podstawie złożonej oferty.

  Data zamieszczenia ogłoszenia:   18-09-2020r.

        47. JST.pdf

Nr sprawy: 8/DT/2020

Jelenia Góra, dnia 09-09-2020r.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

na  usługi z zakresu działalności kulturalnej

na podstawie art. 4d ust1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami )

 

 1. Zamawiający :  

                                    Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

                                    Al. Wojska Polskiego 38 , 58-500 Jelenia Góra

                                    NIP 611-26-61-879 , REGON 020888599

                                    Tel. 75628112 , fax 75628113

                                    Osoba do kontaktu : Ryszard Pałac tel. 756428115

 

 1. Podstawa prawna :

 

Zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) – dalej jako „ pzp” – „Ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności”.

 

 1. Nazwa postępowania:

 

47 Jeleniogórskie Spotkania Teatralne

 

Spektakle prezentowane w dniach od 01-10-2020 r. do dnia 04-10-2020 r.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest :

 

 1. Prezentacja czterech spektakli w ramach 47 Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych
 2. Honoraria dla teatrów + ZUS,
 3. Zaiks /opłaty licencyjne,
 4. Transport ciężarowy i osobowy , koszty podróży,
 5. Noclegi dla zespołów, wyżywienie dla zespołu z Niemiec
 6. Reklama i promocja,
 7. Pozostałe koszty ( kwiaty, znaczki, energia, telefony, napoje)

 

 

            Data zamieszczenia ogłoszenia: 09-09-2020r.

Nabór ofert na dzierżawę lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

1. Podmiot ogłaszający konkurs - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

2. Nr sprawy: 1/DZ/2020

3. Termin składzania ofert:  25.08.2020  godz. 10:00

4. Ogłoszenie

  NABÓR OFERT NA DZIERŻAWĘ LOKALU.docx 

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Nymer referencyjny sprawy: I.ZP-I.2019

Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Cześć III Dostawy i montaż wyposażenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

  Ogłoszenie o zmianie umowy fotele teatralne termin.pdf

Zamawiający: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"  Część I Roboty budowlano-konserwatorskie

Nr referencyjny sprawy: I.ZP-2.2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

  Ogłoszenie nr 3 o zmianie umowy Aneks nr 4 RB.pdf

 

Nazwa zadania: "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"  Część III Dostawa i montaż wyposażenia

Nr referencyjny: I.ZP-1.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wyposażenie teatru.pdf

Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część II Technologia teatralna

Nr referencyjny: I.ZP-3.2018

Modyfikacja umowy w okresie jej obowiązywania.

1. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 1

  Zmiania umowy cz1 technologia (003).pdf

2. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 2

  Zmiana umowy cz2 technologia.pdf

3. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr 1

  Zmiania umowy cz3_Aneks1 technologia.pdf

4. ZMIANA UMOWY CZĘŚĆ 3 Aneks Nr2

  Zmiana umowy cz3 Aneks2 technologia.pdf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2019

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiajacy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na " Przebudowę zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Część III Dostawa i montaż wyposażenia"

1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  20190226_Wyposażenie_Zawiadomienie o wyniku postepowania.pdf

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w tym świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze"

Nr referencyjny sprawy ; I.ZP-1.2017

1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

  Ogłoszenie o zmianie umowy IK 2019.pdf

2. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Korekta ogłoszenia o zmianie umowy IK 2019.pdf

 
1 do 10 z 74