Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr im Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie  "Zaproszenia do składania ofert" wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą oferę złożoną przez wykonawcę:

EVER GROUP Sp. z o.o.,  ul. Wolności 40/25, 41- 500 Chorzów,  NIP 627 27 11 936, REGON 241778359

Uzasadnienie wyboru oferty;  Oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i w toku oceny oferty otrzymała max ilość punktów w jednym kryterium jakim była cena.

Informacja o wyborze oferty : Usługi poligraficzne w roku 2017- 2018 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.pdf

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, na realizację zadania pn. Usługi poligraficzne w roku 2017 / 2018 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

Termin składania ofert do 02 lutego 2017r. do godz. 14:00 w siedzibie Teatru al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, sekretariat.

1) Zaproszenie do składania ofert - Usługi poligraficzne 2017 - 2018.pdf

2) Formularz ofertowy + załączniki Usługi poligraficzne 2017 - 2018.pdf

3) Wzór Umowy - Usługi poligraficzne 2017-2018.pdf

 
1 do 10 z 33